DE
  • IN JOY IN JOY В РАДОСТІ, І ТІЛЬКИ В РАДОСТІ

IN JOY

(orig. В РАДОСТІ, І ТІЛЬКИ В РАДОСТІ)

  • IN JOYMaryna Roshchyna
    Maryna Roshchyna

Ukraine 2018Language:UkrainianSubtitles:EnglishDirector:Maryna RoshchynaWriter:Maryna Roshchyna, Olga LyubarovaCinematographer:Oleksandr RoshchynEditor:Sergo KlépachSound:Vasyl YavtushenkoWith:Svitlana Libet, Evgen Yakshin, Tymofiy SkurativskiyProducer:​Polina BushinskayaProduction Company:Up Ua Studio27 min, Colour

back