NON-EUCLIDEAN GEOMETRY

(orig. NEEUKLIDINÉ GEOMETRIJA)

  • NON-EUCLIDEAN GEOMETRY

Lithuania 2013Language:No DialogueDirector:Skirmanta Jakaitė, Solveiga Masteikaitė11 min, Colour, ProRes

back