THE KITE

(orig. POUSTET DRAKA)

  • THE KITE

NiedersachsenpremiereTschechische Republik, Slowakei, Polen 2019Sprache:o. DialogRegie:Martin Smatana14 Min, Farbe, ProRes

zurück